A cégünkről
 

A Science Kft. egy zentai székhelyű vállalat, amely 2012 márciusában jött létre. A vállalat létrehozását indokolta az a tényállás, hogy térségünkben:
- sok esetben nincs megfelelően kiépített kapcsolatrendszer a gazdaság szereplői és az oktatásban és kutatásban résztvevők között, amely biztosítaná az információ és tapasztalat cseréjét, továbbá
- az utóbbi években aggasztóan visszaesett a fiatalok érdeklődése a kulcsfontosságú természettudományok iránt, és
- a nemzetiségek diákjainak sok esetben gondot okoz a nyelvi felzárkózás a felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor, illetve hasonló gondokkal küzdenek a pályakezdő fiatalok is elhelyezkedésük során.

Küldetésünk
 

A Science Kft. fő célja az innovációs tevékenységek hátterének biztosítása térségünkben. A régió adott körülményeinek, igényeinek megfelelően a vállalat tevékenysége kiterjed az oktatás, vállalkozási kultúra, foglalkoztatás és esélyegyenlőség fejlesztésére is.

A Science Kft. összekötő-hídképző szerepet próbál betölteni a felsőoktatás tudásbázisa és a térség vállalatai, szervezetei között, ugyanakkor kapcsolatot kíván teremteni a pályakezdők és a gazdaság szubjektumai között is.

A vállalat olyan projektumok megvalósítását is célul tűzte ki, amelyek a tudomány népszerűsítésére irányulnak, továbbá kutatja a tudománynépszerűsítés és az oktatás új módszereit, és dolgozik ezek megvalósításán.

Céljainak megvalósulását számos partnerszervezettel, intézménnyel, vállalattal való együttmőködés teszi lehetővé.

Tevékenységeink
 

A cég célkitűzéseit követve a következő tevékenységeket, szolgáltatásokat végzi:

- tudománynépszerűsítő rendezvényeket, interaktív programokat, tudományos műhelyeket és konferenciákat szervez,
- interaktív tudományos parkot üzemeltet, amely játékos tanulási lehetőséget kínálva a tudományok megismerésére ösztönzi a diákokat,
- interaktív oktatási eszközök és oktatási módszerek fejlesztésén dolgozik, a képességfelmérés lehetőségeit kutatja,
- felzárkóztató képzések és nyelvtanfolyamok szervezését vállalja iskolák, intézmények, szervezetek számára,
-kapcsolatépítést végez vállalatok, intézmények és pályakezdő fiatalok között.
- innovációs tevékenységekhez kapcsolódó edukatív programokat, szakmai tanfolyamokat, szemináriumokat, konferenciákat, egyéb szakmai képzéseket szervez,
- egyéb programok, kiállítások, rendezvények, tanulmányutak szervezését vállalja.

Hírek
 

Bemutatták a Than Mór-albumot
2016. november 29.: Magyar Szó tovább...

Tudománynépszerűsítés Zenta főterén
2016. szeptember 1.: Pannon RTV tovább...

Zenta: Megnyitották a Tudományos Kamiont
2016. szeptember 1.: VAJMA tovább...

Than Mór emlékére
2016. június 21.: Magyar Szó tovább...